O nás

Historie

Společnost European Property Group, a.s. vznikla v roce 2004 jako investiční, kapitálová společnost zabývající se investicemi do nemovitostí, jejich provozováním (pronájmem) a obchodem s nimi, a to v rámci celého území České republiky.
Společnost tak navazuje na 6 letou tradici svého předchůdce - společnosti Cornell, a.s. 
 
Od roku 2009 se hlavní aktivity společnosti zaměřily na město Brno, kde má společnost European Property Group a.s. své sídlo a na hlavní město Praha. Obchodní zájmy společnosti jsou zaměřeny na získání a provozování komerčně atraktivních nemovitostí schopných nabídnout svým uživatelům (nájemcům) klidné a kvalitní zázemí potřebné pro jejich vlastní obchodní aktivity.

V současné době společnost European Property Group a.s. vlastní a aktivně provozuje 6 areálů v rámci města Brna a blízkého okolí nacházejících se na obchodně atraktivních místech.  Další, vhodné nemovitosti společnost vyhledává.

Hodnoty

Našim cílem je poskytnout obchodním partnerům (nájemcům) individuální přístup při naplňování jejich obchodních potřeb v prostředí, které lze charakterizovat jako přátelské, důvěrné a podporující. Vizí společnosti je stát se vyhledávaným pronajímatelem obchodně atraktivních nemovitostí nejen v brněnském regionu.

Základní firemní hodnoty představují:

Flexibilita - Jsme připraveni rychle se přizpůsobovat novým podmínkám na trhu, změnám v legislativě a dalším vlivům. Při jednání s našimi partnery hledáme flexibilní řešení, které umožňuje rychle plnit jejich požadavky. Snažíme se hledat individuální řešení.
Komunikace - Jsme připraveni naslouchat požadavkům partnerů mimo i uvnitř naší firmy. Zajímají nás Vaše názory, na jejichž základě se snažíme neustále zlepšovat kvalitu naší práce.
Kvalifikovaný tým - Úspěšný může být pouze ten, kdo se neustále učí a zlepšuje. Věříme, že kvalifikovaný tým je cesta, jak být dlouhodobě úspěšní a jak splnit přání našich zákazníků co nejlépe a kvalitně.
Stabilita a spolehlivost – Nejen kvalitní tým zaměstnanců, ale i dostatečné kapitálové zázemí společnosti je důležitým předpokladem pro nabídku stabilní a spolehlivé spolupráce s našimi obchodními partnery.

 


epg

Další dokumenty k nahlédnutí